Kurasabaro_Kikuyo_1917

Tsukamoto, Lange, wedding, Fujii