Michiko_Ki_50th_icon2cv

Tsukamoto, Lange, wedding