Wiki_Trident_Maple_bonsai_52,_October_10,_2008

Domoto, bonsai